Paniekaanval symptomen herkennen

Op deze pagina zullen de paniekaanval symptomen worden genoemd. De symptomen van een paniekaanval kunnen worden veroorzaakt door verschillende omstandigheden en kunnen dan ook per persoon sterk verschillen. Met name angst en spanning liggen ten grondslag aan de paniekaanval symptomen. Dit heeft te maken met een stresshormoon dat in het lichaam wordt geactiveerd.

Angst en spanning kunnen ervoor zorgen dat het lichaam extra adrenaline aanmaakt. Normaliter doet het lichaam dit ook als je bijvoorbeeld snel moet reageren op bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie. Bij spanningen en stress wordt ook het stresshormoon aangemaakt, maar kan een overschot aan adrenaline (omdat het niet wordt verbruikt) zorgen voor verschijnselen.

Meest voorkomende paniekaanval symptomen

De meest voorkomende paniekaanval symptomen zijn:

 • Hartkloppingen. Je hart gaat sneller kloppen
 • Pijn op of in de borst
 • Een (extreem) benauwd gevoel, waardoor je het gevoel hebt dat je geen adem krijgt
 • Een slap tot duizelig gevoel. Je hebt het gevoel dat je moet flauwvallen of je evenwicht niet onder controle hebt.
 • Een misselijk gevoel tot extreme misselijkheid
 • Onrustig gevoel. Je hebt het gevoel dat je NU wat moet
 • Tintelend tot pijnlijk gevoel in handen en benen. Dit gevoel kan ook duiden op een beknelling door een hernia.
 • Overmatig transpireren
 • Versnelde ademhaling
 • Doofheid
 • Depersonalisatie
 • Angst om gek te worden of controle te verliezen

Wanneer je deze klachten hebt, is er niet direct sprake van een paniekaanval. De verschijnselen horen bij een verhoogde aanmaak adrenaline in het bloed. De klachten kunnen echter aanhouden of erger worden. Je hebt de ademhaling niet meer onder controle en begint overmatig te transpireren. Je raakt in paniek en je weet niet meer wat je moet doen. Hierdoor wordt de angst groter en maak je jezelf steeds paniekeriger. Je wilt schreeuwen, huilen, rennen, springen, slaan of vluchten. In dat geval is er sprake van een paniekaanval.

Volgens DSM-IV is er sprake van een paniekaanval wanneer één aanval minstens vier symptomen bevat binnen 10 minuten. Indien er minder dan 4 symptomen opspelen is er sprake van een ‘beperkte symptoomaanval’. Een organische factor mag niet de oorzaak zijn van een paniekaanval, anders is geen sprake van een paniekaanval.

Een eenvoudigere regel is: Als je de angst niet meer de baas bent, is er sprake van een paniekaanval. Dit kan enkele minuten tot circa anderhalf uur duren. De duur is afhankelijk van de persoon, situatie, heftigheid en gezelschap. Dat laatste wil zeggen, dat als er iemand bij is die je vertrouwd of die je kalmeren, je in veel gevallen sneller uit een paniekaanval bent. De paniekaanval symptomen zullen afnemen, waardoor je jezelf langzaam aan weer beter voelt.